Boeken

Deze boeken heb ik recent uitgelezen:

 • Frans Corten: Uitzonderlijk talent; Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels. Perfecte titel. Frans is één van de meest belezen en ervaren coaches op dit terrein. Zeker lezen als je je ook maar enigszins awkward of onbegrepen voelt. Dit boek zal je leven veranderen.
 • Daniel H. Pink – A Whole New Mind: wervelend geschreven pleidooi om naast onze linkerhersenen ook die aan de rechterkant (meer) te gebruiken. En praktische tips hoe daar mee te beginnen. Lees hier mijn boekbespreking.
 • Max Tegmark: Life 3.0. Brede verkenning van hoe AI het hele universum kan en zal veranderen. Zoekt aansluiting bij filosofie en ethiek en verkent de grenzen die natuurwetten ook aan AI zal stellen. Zeer relevant en boeiend boek.
 • Robert Kegan & Lida Lahey: How the way we talk can change the way we work. In de taal die we gebruiken (en dus hoe we denken zou ik zeggen) beperken we onszelf. Kegan en Lahey deden er onderzoek naar, onderscheidden zeven taaldomeinen en geven per domein aan hoe je door je taal te veranderen je groeipotentieel vergroot.

Op dit moment ben ik bezig in:

 • Dr. Alan Watkins – Coherence

Op de stapel heb ik nog liggen:

 • Alex Milton & Paul Rogers: Research Methods for Product Design. Gekocht in de aan Schots design gewijde dependance van het Victoria & Albert Museum in Dundee. Omdat het niet alleen om de linkerhersenhelft gaat.
 • Fietje Vaas & Peter Oeij (redactie): Innovatie die werkt. Wetenschappelijk visies op innovatie.
 • Adam L. Penenberg: Play at Work. Ik kan wel weer zeggen: omdat het niet alleen om de rechterhersenhelft gaat (wat ook zo is). Het is lijkt me ook gewoon fijn om werk te doen dat als spelen voelt.
 • Hans Rosling: Feitenkennis; 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt. Omdat ik erg ben van met feiten onjuistheden wegnemen die belemmeren.
 • Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein: Nudge; Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Ik denk een must read als je je bezig houdt met de invloed die werkomgeving heeft op prestaties in bedrijven, met name innovatie.
 • En nog een hele stapel andere …

Eerder heb ik al gelezen:

Mijn top 10 van 2018

Toch nog even over deze pagina

Boeken zijn voor mij een belangrijke bron van nieuwe kennis. Als doel op zich. Omdat het me enorm motiveert steeds meer te weten.

En omdat je met wat experimenteren altijd wel weer een toepassing vindt. Is dat voor jou ook het geval? Ik praat en schrijf er ook graag over, dus reacties zijn welkom.

Over boeken die me uitgesproken aanspreken schrijf ik nog wel eens een boekbespreking. Zie de links hierboven.

Ik beperk me hier overigens tot boeken die enigszins zakelijk relevant zijn. Maar die scheidslijn is niet altijd duidelijk, natuurlijk. Maar hier dus over het algemeen geen geschiedenis, filosofie, literatuur en zo.

Deze pagina ben ik gestart eind juni 2019 en is toen voor het laatst bijgewerkt.