Bob van Woonplus

‘Nick was mijn linker- en rechterhand tijdens een stormachtige periode bij Woonplus. We hebben samen een nieuwe koers uitgezet en structuur aangebracht in de verbeterprojecten. Nick was voor mij een fijne spiegel, een praatpaal. Hij schaakt eenvoudig op verschillende borden, is een prettige en behulpzame sparringpartner, is creatief en precies en werkt graag resultaatgericht samen. Hij bracht rust in de woelige baren van onze reorganisatie en bracht verbindingen tot stand waardoor we nog betere resultaten haalden. Mede daardoor ziet de toekomst van Woonplus er weer zonnig uit.

‘Vrij snel na mijn aanstelling als bestuurder bij Woonplus kwam ik met Nick in contact. Er kwamen op dat moment veel stormen op de organisatie af. We maakten ons zorgen of we konden voldoen aan de behoeften van onze klanten, de huurders. Maar ook nieuwe wetgeving en toezicht van de gemeente en de rijksoverheid, maakten Woonplus bijna onbestuurbaar. Daardoor moesten we veel, heel diverse projecten opstarten. Het ontbrak me aan tijd om daar structuur en samenhang in aan te brengen. En er waren onvoldoende financiële middelen om de projecten binnen en buiten uit te voeren.

Frustratie en eenzaamheid

Als je als bestuurder in een dergelijke situatie belandt, voel je frustratie en eenzaamheid. Die beginsituatie had ik me anders voorgesteld. Dankzij mijn medewerkers, die heel betrokken waren, kreeg ik de energie en zin om de chaos aan te pakken. Maar het was voor mij wel duidelijk dat ik hulp nodig had. Nick en ik hebben samen het ondernemingsplan geschreven en Nick heeft vervolgens het transitieprogramma geleid.

Positieve energie

Nick was voor mij een zeer fijne spiegel, een praatpaal . We hebben samen structuur en samenhang aangebracht in alle noodzakelijke projecten . Nick was in die tijd mijn extra rechter- en linkerhand. We voerden geplande en ongeplande gesprekken met management en medewerkers. Nick heeft daar waar het nodig was projecten geholpen tot resultaten te komen. En hij bracht positieve energie in de organisatie.

Rust in woelige baren

De uitgezette koers kreeg voor de organisatie een beeld met beperkte maar wel vaste lijnen. Medewerkers konden zich hieraan vasthouden en maakten daar zeer graag gebruik van. Nick werd graag door management en medewerkers als informatiebaak en praatpaal gebruikt. Hij bracht rust in de woelige baren die een reorganisatie met zich mee brengt.

Door de nieuwe opzet van de projectenstructuur (incl. rapportage, meetpunten) hebben we toen als organisatie echt stappen gezet. Doordat Nick deuren opende en in de organisatie verbindingen tot stand bracht, behaalden we nog betere resultaten. Mede daardoor ziet de toekomst van Woonplus er weer zonnig uit.

Prettig en behulpzaam

Nick schaakt eenvoudig op verschillende borden. Als mijn sidekick heeft hij daardoor hoog en laag in de organisatie deuren kunnen openen. En als sparringpartner is hij een prettig en behulpzaam mens en weet hij creatief maar met precisie resultaatgericht te werken.’


Bob kondigde eind 2018 zijn vertrek bij Woonplus aan. Hij overleed in 2020. Bob was een bevlogen volkshuisvester met hart voor huurders, stad en medewerkers. Onze samenwerking bij Woonplus herinner ik als één van de mooiste uit mijn carrière.