Veronique van Haarlem Effect

‘In Nick herkende ik de wens om echt zinvolle input te leveren, opdat we in ons werk in het sociale domein nog grotere impact hebben. Hij neemt graag de tijd om de resultaten die je wil boeken goed te bespreken en vervolgens te analyseren wat nodig is om die te realiseren. Als je openstaat voor de suggesties en ideeën van Nick kun je daar veel profijt van hebben, heb ik ervaren. Ik wens zowel andere opdrachtgevers,  als Nick hele mooie en vruchtbare trajecten.’

‘Als directeur bestuurder wilde ik eind 2017 onze snel gegroeide welzijnsorganisatie Haarlem Effect professionaliseren. Dat was onder meer nodig, omdat  we overgingen naar een Raad van Toezichtmodel met een eenhoofdige raad van bestuur.

Dat model vereist dat we nog meer dan in het verleden, de resultaten van ons werk integraal kunnen analyseren en onderbouwde keuzes kunnen maken, kunnen evalueren en bijstellen. Zodat we onze opdrachtgevers en de Raad van Toezicht daarover kunnen informeren. 

We hadden al wel een conceptueel model voor deze analyse ontwikkeld en we beschikten over geaggregeerde en gedetailleerde personeelsinformatie. Maar we waren nog niet zover met de financiële administratie en met de registratie van onze activiteiten. Ook konden we niet rapporteren over de maatschappelijke effecten van die activiteiten in de wijken.

De winkel is open

Die ontwikkelde conceptmonitor bracht dus onvoldoende de staande praktijk in beeld. Ik voelde me alleen staan in deze schier onmogelijke taak onze besturing te verbeteren. Mijn medewerkers hadden de focus op de winkel die open was.  En er was binnen de organisatie echt te weinig expertise op het gebied van bedrijfsvoering.

Basis op orde

Nick was goed in staat om vanuit het hier en nu te zien wat er nodig was om de basis op orde te brengen en vervolgens de stappen te zetten om de ambities op gebied van professionalisering stuk voor stuk te realiseren. 

Hij versterkte in dat proces het management. En bracht mij zo in positie als directeur bestuurder.

Theory of Change

Door het begrotingsformat te vernieuwen en het beheer van de begroting te beleggen bij de financiële afdeling is de organisatie nu minder kwetsbaar geworden. Het invoeren van een jaarkalender voor RVT, MT en medezeggenschapsorganen bracht rust in de organisatie. Deze zorgt er ook voor dat je vooruitkijkt in plaats van steeds ad hoc reageert.

Nick hielp ons daarnaast onze rol als opdrachtgever van de leverancier van ons projectregistratiesysteem te versterken.  Het duurde vrij lang voordat de ICT aan onze verwachtingen voldeed, maar we zijn op het goede spoor gekomen en nemen daarin nu de regie.

Nick introduceerde de Theory of Change bij Haarlem Effect, waardoor we ons welzijnswerk voor de bewoners van Haarlem veel beter kunnen analyseren en evalueren. Daardoor konden we onze offerte voor de gemeentelijke aanbesteding ook goed onderbouwen.

Nu we de basis op orde hebben komen we als organisatie beter toe aan de innovatie van onze welzijnsproducten en in onze samenwerkingsverbanden. We zijn bovendien in staat daar goed over te communiceren.’