Boeken

Deze boeken heb ik recent uitgelezen:

  • Mark van Vugt en Max Wildschut – Gezag. De auteurs vinden de drivers voor ons leiderschapsinstinct in de evolutiepsychologie. Dit is één van de beste leiderschapsboeken die ik heb gelezen en een must voor iedereen die een rol als leider vervult of ambieert. Dit is de link naar mijn boekbespreking.
  • Hans Rosling: Feitenkennis; 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt. Dit boek zal je beeld hoe het er voorstaat met de wereld sterk veranderen. Onderzoekt bovendien hoe komt dat ons beeld zo pertinent onjuist kan zijn. Met die wetenschap zul je sowieso anders naar de wereld gaan kijken.
  • Dr. Alan Watkins – Coherence. Breed onderzoek naar leiderschap. Raakt alle lagen van ons functioneren als leider. Belangrijk boek voor leiders. Ik werk momenteel aan de boekbespreking.

Op dit moment ben ik bezig in:

  • Adam L. Penenberg: Play at Work. Omdat het niet alleen om de linkerhersenhelft gaat. En het lijkt me ook gewoon fijn om werk te doen dat als spelen voelt.

Op de stapel heb ik nog liggen:

Eerder heb ik al gelezen:

  • Frans Corten: Uitzonderlijk talent; Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels. Perfecte titel. Frans is één van de meest belezen en ervaren coaches op dit terrein. Zeker lezen als je je ook maar enigszins awkward of onbegrepen voelt. Dit boek zal je leven veranderen.
  • Daniel H. Pink – A Whole New Mind: wervelend geschreven pleidooi om naast onze linkerhersenen ook die aan de rechterkant (meer) te gebruiken. En praktische tips hoe daar mee te beginnen. Lees hier mijn boekbespreking.
  • Max Tegmark: Life 3.0. Brede verkenning van hoe AI het hele universum kan en zal veranderen. Zoekt aansluiting bij filosofie en ethiek en verkent de grenzen die natuurwetten ook aan AI zal stellen. Zeer relevant en boeiend boek.
  • Robert Kegan & Lida Lahey: How the way we talk can change the way we work. In de taal die we gebruiken (en dus hoe we denken zou ik zeggen) beperken we onszelf. Kegan en Lahey deden er onderzoek naar, onderscheidden zeven taaldomeinen en geven per domein aan hoe je door je taal te veranderen je groeipotentieel vergroot.
  • Deep Work van Cal Newport. Geconcentreerd werken, zonder afleiding is waardevol, zeldzaam en betekenisvol. In dit boek een onderzoek daarnaar. En tips om het zelf in de praktijk te brengen. Dit is de link naar mijn boekbespreking.
Mijn top 10 van 2018

Toch nog even over deze pagina

Boeken zijn voor mij een belangrijke bron van nieuwe kennis. Als doel op zich. Omdat het me enorm motiveert steeds meer te weten.

En omdat je met wat experimenteren altijd wel weer een toepassing vindt. Is dat voor jou ook het geval? Ik praat en schrijf er ook graag over, dus reacties zijn welkom.

Over boeken die me uitgesproken aanspreken schrijf ik nog wel eens een boekbespreking. Zie de links hierboven.

Ik beperk me hier overigens tot boeken die enigszins zakelijk relevant zijn. Maar die scheidslijn is niet altijd duidelijk, natuurlijk. Maar hier dus over het algemeen geen geschiedenis, filosofie, literatuur en zo.

Deze pagina ben ik gestart eind juni 2019 en is voor het laatst eind augustus bijgewerkt.